KCH 0008

Отворен систем

 

Термосифонски отворен систем е многу ефикасен систем со голем степен на искористување на сончевата енергија.

Ова го пружа директното греење на употребливата вода во вакумските цевки и термосифонската измена со бојлерот без додаток на електрична енергија за транспорт во бојлерот. (се по природен закон)

Полиуретанската заштита овозможува чување на складираната вода повеќе од 20 часа.

Празнењето на водата од бојлерот се врши по слободен пад. Надополнувањето со вода го регулира микрокомпјутерот зависно од нивото и температурата

 

 

Гарнитура

proizvodi dodatni

 

pumpa

02202aebda

копче

Designed by Studio Gardibald Gardibald-logo

.