1222711822SHS seperate solar water heater

Затворен систем со бојлер доле

 

Вакумски сончев абсорбер (сончева греалица).

Кај грејното тело се користат вакумски цевки. Во вакумските цевки се вметнати бакарни цевки. Цевките се всадени во заеднички собирник на температурата. Низ тој собирник протекува течен медиум погонуван со електрична пумпа кој оди во централен бојлер преку топлотен изменувач и ја остава температурата во водата на бојлерот.

Целиот процес, проток, придвижување и сл. го контролира дигитална автоматика.

Овој систем е составен од:

  • сончев абсорбер
  • бојлер
  • пумпа
  • автоматика
  • инсталациона мрежа

 

 

копче

Designed by Studio Gardibald Gardibald-logo

.