termsol3

Затворен систем со бојлер горе

 

Затворен систем под притисок изработен целина бојлер со вакумски цевки. Водата од бојлерот се загрева термосифонски. Во вакумските цевки се наоѓаат специјални бакарни цевки исполнети со специјална течност, медиум за пренос на топлината од вакумските цевки во бојлерот. Системот не користи пумпа. Бојлерот е под притисок на водоводната инсталација и има сигурносен вентил за зголемен притисок под 7 bar и зголемена температура над 950С. Системот се поврзува со две цевки, ладна и топла. Во бојлерот е всаден електричен греач за догревање на водата. Системот поседува микрокомпјутер за автоматска регулација на температурата доколку нема доволно сонце. Системот се користи преку цела година.

 

 

 termosol 2

Гарнитура

fa81ed8ca209fcb35d7b2844c9f9003d1864622993f0c62a2c0efa86ff1d3b8496f26cefe0

 

копче

Designed by Studio Gardibald Gardibald-logo

.