КОРИСТЕТЕ ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЈА

Најдобриот македонски бренд за сончеви колектори, со традиција над 30 години.

Постојано следење и усовршување на колекторите е гаранција за големиот степен на сигурност, квалитет и функционалност.

Сопствен бренд - повеќе од 30 години на пазарот.

Традицијата продолжува со новите сончеви колектори кај кои грејната плоча е заменета со грејни вакумски цевки. Овие сончеви колектори овозможуваат топла вода до 99°C, загреана само од сонцето. Водата се загрева во вакумските цевки и термосифонски се изменува со водата од болјерот.

Благодарение на добрата изолираност, складирана топла вода во болјерот може да се задржи повеќе од 20 часа.

Користењето на водата се врши директно од болјерот. Дополнувањето со вода е во зависност од температурата и нивото на водата во болјерот. Сето ова автоматски го регулира микрокомпјутерот кој е составен дел на колекторот.

Во болјерот е вграден електричен греач од 1500W, кој служи за догревање на водата во помалку сончеви денови а се користи по потреба, рачно или автоматски.

ПРОДАЖБА

Бренд со докажан квалитет и традиција долга 30 години.

СЕРВИС

Професионален сервис на сите типови на сончеви колектори.

МОНТАЖА

Монтажа на сончеви колектори на ниво на цела држава.

Бенефити од сончевите колектори од брендот „Термосол“

Ова е една од најголемите причини, а исто така и еден од најголемите бенефити од сончевите колектори. Оваа инвестиција освен што придонесува до позелена планета, нуди и финансиски придобивки. Значително намалени сметки за електрична енергија е она што го добивате.
Статистички гледано, вредноста на недвижностите се во постојан пораст последните години, а инсталацијата на сончеви колектори е еден од факторите кои дополнително ќе додадат на вредност на Вашата недвижнина. Следете го трендот – инвестирајте во обновливи извори.
Усвојувањето на соларни панели претставува практичен и влијателен чекор кон чување на животната средина. Искористувањето на моќта на сонцето преку соларни панели претставува моќен начин да се придонесе за зачувување на животната средина. Сончевата енергија е чист, обновлив ресурс кој генерира електрична енергија без да испушта штетни стакленички гасови или загадувачи.
Соларните колектори имаат голема ефикасност во искористување на сончевите зрачење. Ова значи дека во најголем дел од времето, Ви би имале топла вода заграна само од сонцето, која како така складирана ќе може да се задржи во бојлерот повеќе од 20 часа со едно „полнење“.

Како работат новите сончеви колектори?

Сончевите колектори се употребуваат во текот на целата година.

Не се врши празнење на водата во зимскиот период, бидејќи при монтажата се врши целосна заштита на водоинсталационата линија која води до колекторот.

Со вградување на сончев колектор ТЕРМОСОЛ, нема потреба од други болјери во објектот.

Имате прашање?

Доколку имате прашање, сакате да побарате понуда или да добиете повеќе информации, слободно побарајте не.

Повеќе информации на 078 272 901